radiation exposure

radiation exposure
radioaktyvioji apšvita statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis biologiniams ir kitiems objektams. Jonizuojančioji spinduliuotė kenkia, jei radioaktyviosios medžiagos patenka į organizmą arba veikia jį iš aplinkos. ↑ Alfa dalelės, ↑ beta dalelės ir ↑ gama spinduliuotė bei ↑ neutronai jonizuoja ir sužadina ląstelių molekules; sutrinka medžiagų apykaita ir organizmas žūsta. ↑ Biologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis priklauso nuo ↑ apšvitos dozės, švitinimo laiko, žmogaus fizinės būklės, švitinimo pobūdžio ir kt. Radioaktyviosios apšvitos dozės iki 1 Sv gali sukelti lėtinę, o didesnės – ūminę ↑ spindulinę ligą. Apšvitintas didesne nei 6 Sv doze žmogus miršta. atitikmenys: angl. radiation exposure rus. радиоактивная облученность ryšiai: dar žiūrėkalfa dalelė dar žiūrėkapšvita dar žiūrėkapšvitos dozė dar žiūrėkbeta dalelė dar žiūrėkbiologinis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis dar žiūrėkgama spinduliuotė dar žiūrėkneutronas dar žiūrėkspindulinė liga dar žiūrėkspindulinė liga

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Radiation Exposure Compensation Act — The United States Radiation Exposure Compensation Act (RECA) is a federal statute providing for the monetary compensation of people who contracted cancer and a number of other specified diseases as a direct result of their exposure to atmospheric …   Wikipedia

  • Radiation Exposure Compensation Act — Le Radiation Exposure Compensation Act (RECA) des États Unis est un loi du Congrès des États Unis d Amérique donnant des compensations monétaires aux personnes qui ont contracté un cancer et d autres maladies spécifiques comme résultat direct de… …   Wikipédia en Français

  • radiation exposure state — radioaktyviosios apšvitos lygis statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Karinio vieneto ar, išimties atvejais, žmogaus būsena, susidariusi dėl visų gautų apšvitos dozių. Tai išreiškiama simboliu, kuris nurodo pajėgumą… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiation exposure state — radioaktyviosios apšvitos lygis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padalinio ar kario būklė, nustatoma remiantis apšvitos, kurią sukaupė visas kūnas, dozių suma. Ji išreiškiama simboliu, kuris rodo pajėgumą būsimoms operacijoms ir rizikos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • radiation exposure state — The condition of a unit, or exceptionally an individual, deduced from the cumulative whole body radiation dose(s) received. It is expressed as a symbol which indicates the potential for future operations and the degree of risk if exposed to… …   Military dictionary

  • Cosmic-radiation exposure — ▪ Table Cosmic radiation exposure location mean dose in millisievert (mSv)* per year sea level, temperate zone 0.20–0.40 1,500 metres 0.40–0.60 3,000 metres 0.80–1.20 12,000 metres 28 36–600 kilometres 70–150 interplanetary space 180–250 Van… …   Universalium

  • external radiation exposure — išorinė apšvita statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apšvita, kurią patiria žmonės, kai juos veikia išorinė jonizuojančioji spinduliuotė. atitikmenys: angl. external exposure; external radiation exposure vok. äußere… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • external radiation exposure — išorinė apšvita statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. external exposure; external radiation exposure vok. äußere Strahlenexposition, f rus. внешнее облучение, n pranc. exposition externe, f …   Fizikos terminų žodynas

  • radiation exposure status — Intelligence derived from the collection and analysis of non information bearing elements extracted from the electromagnetic energy unintentionally emanated by foreign devices, equipments, and systems, excluding those generated by the detonation… …   Military dictionary

  • Radiation poisoning — Radiation poisoning, also called radiation sickness or a creeping dose , is a form of damage to organ tissue due to excessive exposure to ionizing radiation. The term is generally used to refer to acute problems caused by a large dosage of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”